Privacy policy

'Upravitelj Gradnja' mobile application is a utility application for existing users of that company, which already have credentials to enter the existing Web application. We do not ask nor collect any user data except an email address which is used for verifycation and business communication. All other data is already available on the existing web application (building, flat, account financial information, user first and last name) - rather than collected asking users to enter that data.

Pravila o privatnosti

Mobilna aplikacija 'Upravitelj Gradnja' je pomoćna aplikacija za postojeće korisnike te tvrtke, koji već posjeduju vjerodajnice za ulazak u postojeću Web aplikaciju. Ne tražimo niti prikupljamo nikakve korisničke podatke osim adrese e-pošte koja se koristi za provjeru i poslovnu komunikaciju. Svi ostali podaci već su dostupni na postojećoj web aplikaciji (zgrada, prostor, financijski podaci o računu, ime i prezime korisnika) - umjesto da se prikupljaju i traži od korisnika unos tih podataka.